Sveučilište u Zagrebu  |  Filozofski fakultet  |  Služba za informatiku  |  links

Kutak za korisnike

 

		SELECT a, b
		FROM 
		(
		    VALUES 
			(1, 2), 
			(3, 4), 
			(5, 6), 
			(7, 8), 
			(9, 10) 
		) AS MyTable(a, b)

 

komentare molim ovdje