Pisanje zareza uz veznike:

·     NE

 

·     DA

·     veznici zavisnih rečenica

§  odnosne zamjenice (ispred tko, što i dr.)

§  prilozi (ispred kamo, kada i dr.)

§  veznik (ispred da, ako, iako i dr.)

·      NE u gramatičkom poretku rečenica (glavna + zavisna) – ne piše se zarez

·      DA u inverziji rečenica (zavisna + glavna) – uvijek dolazi zarez

Pravopis IHJJ