Sveučilište u Zagrebu  |  Filozofski fakultet  |  Služba za informatiku  |  Kutak za korisnike  |  Teme

Autologin na Windows XP

CONTROL USERPASSWORDS2

komentare molim ovdje