Sveučilište u Zagrebu  |  Filozofski fakultet  |  Služba za informatiku  |  Kutak za korisnike  |  Teme

Dijeljenje Windows mapa

(Windows map sharing)

za Windows 95/98/Me

Windows računala mogu 'dijeliti resurse' (diskove, diskete, CD-ove, printere, skenere itd.).

Da bismo mogli koristiti datoteke na nekoj mapi (folderu, direktoriju), moramo učiniti nekoliko stvari:

Mapu proglašavamo dijeljenom ovako:

Mapu mapiramo (:-)))) ovako:

Problemi koji se mogu javiti kod korištenja dijeljenih mapa (sumirani u rečenici: "Moje računalo više 'ne vidi' dijeljenu mapu!", ili još konstruktivnije "mreža mi ne radi!!!" :-)))))))))))):

Kad sumnjate da imate problema s mapiranim dijeljenim mapama, najprije provjerite iz Windows Explorera postoji li prividni disk iza kojega stoji mapirana mapa. Ne postoji li prividni disk, nemate pristupa dijeljenoj mapi. Točka :-))))


komentare molim ovdje