Sveučilište u Zagrebu  |  Filozofski fakultet  |  Služba za informatiku  |  Kutak za korisnike  |  Teme


Kako izvući URL iz ćelije s hiperlinkom u Excelu

 

Dim ST1 As String
Dim ST2 As String
Dim TXT As String
 
Function HyperLinkGetUrl(pRange As Range) As String

  HyperLinkPrepare pRange
  HyperLinkGetUrl = ST1

End Function

Function HyperLinkGetText(pRange As Range) As String

  HyperLinkPrepare pRange
  HyperLinkGetText = Trim(TXT)

End Function

Function HyperLinkGetAnchor(pRange As Range) As String

  HyperLinkPrepare pRange
  HyperLinkGetAnchor = "<li><a href=""" & ST1 & """>" & TXT & "</a></li>"

End Function

Sub HyperLinkPrepare(pRange As Range)

  If pRange.Hyperlinks.Count = 0 Then
    Exit Sub
  End If
  
  ST1 = pRange.Hyperlinks(1).Address
  ST2 = pRange.Hyperlinks(1).SubAddress
  TXT = pRange.Hyperlinks(1).TextToDisplay
  
  If ST2 <> "" Then
    ST1 = "[" & ST1 & "]" & ST2
  End If

End Sub
	
A kako još izvući tekst iz hiperlinka?
=TEXT(B1;"A")
komentare molim ovdje