Sveučilište u Zagrebu  |  Filozofski fakultet  |  Služba za informatiku  |  Kutak za korisnike  |  Teme

Web Page Autoload/Redirect

Automatsko potakanje web stranice moguće je izazvati umetanjem <META...> oznake u zaglavlje web stranice, kao u primjeru:

<HEAD>
<META HTTP-EQUIV=REFRESH CONTENT="5;URL=http://infosl.ffzg.hr/corner/user/teme/web_page_autoload2.htm">
</HEAD>

Ova stranica ima upravo takvu oznaku, pa će nakon pet sekundi učitati jednu sebi vrlo sličnu, koja će onda za pet sekundi opet učitati ovu prvu.

 

komentare molim ovdje