Služba za informatiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Nabava računalne opreme

« NaslovnicaObjavljeno: 01.02.2010. | Uređeno: 25.03.2019.

Računalna oprema za potrebe Fakulteta (zajedničkih službi i odsjeka), te oprema za provođenje znanstvenih projekata nabavlja se putem javnog nadmetanja prema Zakonu o javnoj nabavi.

Iako bi se nabava opreme – poštujući gore navedeni zakon – u pravilu morala vršiti jednom godišnje, moguće je da se, ovisno o priljevu sredstava i potrebi, tokom godine organizira dodatna nabava ali također poštujući Zakon o javnoj nabavi.

Komponente računalnih sustava manje vrijednosti (tipkovnice, miševi, radne memorije, USB memorije), mogu se zadužiti u Ekonomatu Fakulteta na način kako se zadužuje i ostali sitni inventar i potrošni materijal.

Opremu koja se nabavlja putem javnog nadmetanja potrebno je pismeno naručiti (oblik narudžbe).

Na sljedećoj stranici nalaze se tipske konfiguracije računalne opreme i uređaja za nabavu u travnju 2019. godine – ovdje