Služba za informatiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Travanj 2019.

« Nabava računalne opremeObjavljeno: 26.03.2010. | Uređeno: 25.03.2019.

Prijedlog opreme za nabavu u travnju 2019. godine

U nastavku je oprema po skupinama. Odabirom skupine otvara se popis opreme koju predlažemo za nabavu. Cijene su okvirne, a konačna cijenu znat ćemo nakon provedene javne nabave. Osnovna računala trebala bi zadovoljiti sve standardne potrebe rada: e-mail, pretraživanje interneta, korištenje MS Office programskog paketa. Naprednija računala su “snažnija” ali i mehanički čvršća i otpornija. U slučaju da se želite savjetovati vezano za izbor modela, obratite se Borisu Bekeru u sobi A-120 ili na telefon 2006, (409-2006), te e-poštom na bbeker@ffzg.hr.