Služba za informatiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Podešavanje e-mail programa

« UputeObjavljeno: 04.02.2010. | Uređeno: 11.02.2014.

Usluga elektroničke pošte sastoji se u razmjeni tekstualnih poruka. Ovaj članak objašnjava detalje funkcioniranja e-mail usluge kako biste mogli podesiti program za čitanje/slanje elektroničke pošte.

Webmail: https://webmail.ffzg.hr
POP3 poslužitelj: pop.ffzg.hr, port: 110 (+ TLS/STLS), port: 995 (SSL)
IMAP poslužitelj: mail.ffzg.hr, port: 993 (SSL)
SMTP poslužitelj: mail.ffzg.hr, port: 25 (+ STARTTLS), port: 465 (SSL)
Knjižnica: http://knjiznica.ffzg.unizg.hr

Opširnije:

Detalji funkcioniranja e-mail usluge « pregled
Podešavanje e-mail programa na korisničkom računalu koristeći POP protokol « pregled
Podešavanje e-mail programa na korisničkom računalu koristeći IMAP protokol « pregled

Detaljne upute za podešavanje e-mail programa


Podešavanje e-mail klijenta - Thunderbirdotvori »