Služba za informatiku

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Spajanje na bežičnu mrežu

« UputeObjavljeno: 05.02.2010. | Uređeno: 25.10.2014.

Upute za korištenje automatskog instalacijskog programa,
primjenjivog za većinu korisnika


Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Windows, Android, iOS/iPhone, Mac OSX, ChromeOS)
(There is an English version there, too)
otvori »

Upute za sustave kod kojih automatski instalacijski program nije
primjenjiv


Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Linux wpa_supplicant)otvori »
Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Android)otvori »
Spajanje na eduroam bežičnu mrežu (Ubuntu Linux)otvori »
Conferenceotvori »

U slučaju kakvih problema, molimo vas da pošaljete e-mail na admin@ffzg.hr. (If you have problems with this, write to admin@ffzg.hr.)